איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אזולאי יוסף   זלצמן אסתר   סינואני (שרעבי) יונה רומיה
גוטמן (רגולסקי) רות   חזין לילי   סמיטנקה יעקב
דמארי (מזרחי) אסתר   יהוד אברהם   פלום (הרש) שרה אוליס
וולפנזון אברהם   כהן שרה   שטראוס אורי אוריאל
וולפנזון (ברקוביץ) רעיה   כץ יוסף   שטראוס אליעזר