איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אזולאי דינה   וולפנזון (ברקוביץ) רעיה   סינואני (שרעבי) יונה רומיה
אזולאי יוסף   זלצמן אסתר   סמיטנקה יעקב
אזולאי יצחק   חזין לילי   פלום (הרש) שרה אוליס
אטרי בדריה   יהוד אברהם   שטראוס אורי אוריאל
גוטמן (רגולסקי) רות   כהן שרה   שטראוס אליעזר
דמארי (מזרחי) אסתר   כץ יוסף    
וולפנזון אברהם   מדמוני (נגר) שרה