איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אופנהיימר (מלין) רינה   ויטנברג (פינק) איטה   מלין (גרוס) מינה
אופק (כץ) דבורה   ויטנברג גיורא   מלין משה
בירגר (מלין) לאה   ויטנברג (הנדקה) חנוך   מלין שמואל מולה
בן חור אלכסנדר   חממי יצחק   קוזי (גולדנברג) בלה
ג'מילי חתוכה (חיים) אסתר   כהן (חמוז) שרה   קושניר (רנד) גילה
דויטש (מרקוביץ) אורה   מזרחי (מסוורי) שושנה   שרון (שלומוביץ) שרה לאה