איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי (נוסנוביץ) יוסף   מזרחי יצחק   ציגלרויט (קרן) חנה
גרדוס מנחם דוד   מזרחי פנחס   קימל (פרקס) ברכה ברטה
כפיר (שפר) עדה   מזרחי (ששון) רינה   קימל נתן טוני
לבה ישראל   מנדל (ניימאן) צפורה   קלורפיין ישראל
מאירי (דוידוביץ) לבי   סימן טוב (מזרחי) אסתר   רום ויצברד (קירשנבאום) שרה
מזרחי אברהם   עדיני ישראל   שטיינמסר צבי הרמן
מזרחי דוד   פרנקו (נפתלי) אדלה