איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אולבסקי משה   חממי מנחם   ענטר אלטונה אנטואנט זהבה
אנטין נח   טביב (עפג'ין) שרה   ענטר מזל
אתיאל מרים   יולביץ דניאל   ענטר שלמה
בן דוד יצחק   לביאנט אירמה   פינס יהודה
גורודצקי חיים   לוי (נוימן) אדית   פפנהיים יעקב
גורודצקי (פופיחקה) שרה   לוי מקס   קליפר אריה
הדני עידו   סניור (שפר) בתיה   ראובני (אנטין) צפורה
זילברשטיין (שור, עשהאל) אורה נחמה   עופר (הרשקוביץ) שמעון   רוזנבלום (כהן) עליזה
חממי מלכה   ענטר אברהם   שילה (אנטין) אביבה