איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בנדר יעקב יענקל'ה   זליבנסקי (גורודנצ'יק) בתיה   מורדוך אליהו
גינצבורג דוד   זליבנסקי מאיר   סיגלר חוה
גרינברג יוסף   חממי שלמה   סיגלר מרקו מרדכי
הבר (אבי) אברהם   לוי יחזקאל   צימרמן ישעיהו
הדה אלברט   מאירוביץ (פרבר) רינה בלה   רותם (רוטר) אברהם
זילמן חנוך   מבורך חיים   ריכטר גדליהו