איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בזר צבי   מוגילבסקי דוד   רביד (בר אילן) שולמית
בליצשטיין פרידה   מישקובסקי חנה   רוטשטיין יחזקאל
בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   נתנזון ירחמיאל מילו   שטיין (בר אילן) עדנה
בנארי (שטרן) מרים   סופר (ופסי) רבקה   שייר הירש צבי
בר אילן (ברלין) שמעון   סטרכילביץ (וקסלר) הנרייט   שיפמן יוסף יוסקה
גיסין (בנארי) דליה   ספיבק שלום   שפרן (לוין) חיה
דיקמן (לוקץ') אילנה   פוחצ'בסקי (רוזנטל) יוספה   שרעבי זכריה
טרגן (מישקובסקי) ז'נט   פיס (גרטנברג) לאה    
לוי (ויסמן) טוני   קולר סאלי זלמן