איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בליצשטיין פרידה   מוגילבסקי דוד   קולר סאלי זלמן
בן צבי (מוינטויליסקי) אלימלך   מישקובסקי חנה   רוטשטיין יחזקאל
בנארי (שטרן) מרים   נתנזון ירחמיאל מילו   שייר הירש צבי
גיסין (בנארי) דליה   סופר (ופסי) רבקה   שיפמן יוסף יוסקה
דיקמן (לוקץ') אילנה   סטרכילביץ (וקסלר) הנרייט   שפרן (לוין) חיה
טרגן (מישקובסקי) ז'נט   פוחצ'בסקי (רוזנטל) יוספה   שרעבי זכריה
לוי (ויסמן) טוני   פיס (גרטנברג) לאה