איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אופנהיימר שלמה מולה   זינגר ישראל   פופקו בוניה
בלולו יוסף   זמבל ירחמיאל   צור (רוטנשטיין) שמעון
בלולו פלילה   לאונר (טסטה) לאה   ציגלרויט (מפה) חוה
גורודצקי בתיה   מימון יפה   רצון (זכמי) חביבה
וייס (מרקוביץ) זהבה   ספיר (בלולו) פנחס פיני