איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דודזון (ורונה) נורית   נחמיאס (ניסים) נח   פרימן (שרגא) פנינה
מימון שולמית   פישר (גולדשלגר) דורינה   רוזן (הירש) מרים