איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהל מילא   מנצור (צאירי) תחיה   רוחה לאה
ברניצקי (צליוק) מונה   קיטררו מוטי   שפירא חובב
דוד דב דובי   קיטררו (שפירא) ענת    
האן (לוי) מלכה   רובין ארוינג יצחק