איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוכסטר נתן   חן חיים   קאופטייל (בוכסטר) סימי שולמית
בוכסטר (סגל) צביה   ירושלמי נתן שמואל   קטרון (פלום) מרים
בראון בנו   ירושלמי (פלום) צילה סציליה   קלופוטר צבי אוסקר הורסט
ברומברגר (בוכסטר) ברטה   לוינסון (פלום) ברטה בתיה   קנה הרי ארי
גרטי (ירושלמי) קטה מלכה   מיט מקס   קנה מאיר מקס
דויטש (ימשון) אסתר   מילר ליאון   ריכטר (חן) זלדה הרטה
וינר רודולף   סגל רחל   שוסהיים (ברון) חנה אני
זיגלבאום אלכס   פלום מוריץ   שטיינמסר (בוכסטר) מרים מרי
זלינגר ברכה ברטה   פלום נתן שמואל    
זלינגר ישראל איזי   פרידריך יצחק