איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי) אברהם   בן ארצי (מזרחי אבירם) שפיאה סופיה   כהן ארזי (מזרחי) ויקטוריה
אבירם (מזרחי) בנימין   בן משה יעקב   מזרחי בנימין בני
אבירם (דיבבה מזרחי) חיים   חממי שלמה   ניסים אפרים
אבירם (מזרחי, בן משה) נסים   כדר אברהם   סולימן עובדיה
אבירם (דיבבה מזרחי) רבקה   כדר אהרון   צדוק אברהם
באשר (אפרים) ניסים   כדר יוסף    
בן אהרון אורפלי (סאלח השומר) צדוק   כהן (לוי) אדלה