איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גיסין (סליז'ובסקי) אסתר   זרחוביץ יעקב קופל   מלבסקי (הוברמן) שולמית
הוברמן רות   זרחוביץ יצחק איציק   סיגלר (זרחוביץ) רחל
הס (הוברמן) חנה   זרחוביץ שאול   רייכשטט (זרחוביץ) אסתר
זוהר (זרחוביץ) שמואל   חורב (זרחוביץ) משה