איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
דה פיליפס אלכסנדר   דייקן איוה חוה   פינברג יהודית
דה פיליפס דונטו   דרור פרימן (קורקוס) לאורה   קרצ'בסקי גרציה חנה
דה פיליפס לידיה   זלמנסון (כרמל) עדנה    
דה פיליפס רוברטו   מרום צופיה