איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גודמן ג'רום ירמיהו   וינטרוב (גוטמן) פנינה אסתר   פרימן (גודמן) בלה רינה
גודמן סיידי   עדן (גוטמן) שולמית שאם   קאופמן פן (גוטמן) אביבה