איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב אברהם ביקו   אריה שמחה   מבורך (אברמוב) חיה
אגי (אדג'י) יוסף   בן הלל (טג'ר) שרה   מיוחס (סרנגה) שרה
אדוט שלמה   בן-בסט בנימין   משיח נסים
אוליבנבוים מרדכי מרקו   בנטוב גרשון   פילוסוף ניסים
אלמליח ליאון   גרטי יצחק   קואנקה (אסא) בתיה ברטה
אסא אהרון הנרי   דלריאה מנוח   קומרצ'רו אליהו
אסא יוסף בכור   חיים בכורה   קומרצ'רו (בכר) דורה
אסא ליאון   יזרעאלי רחל סמי   קטורי (אסא) עליזה
אסא סנטו   ישראלי מנוח   שיינברום משה
אריה סולטנה   לוי מרדכי    
אריה רפאל   לוין מם (מ')