איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (קנטור) רחל   טפר ישראל   פרנקל (טפר) ריבה
אוקסמן זאב   טפר נחום   קולדין אברהם
אוקסמן רפאל   טפר קלמן   קולדין אליהו
אלטר פנחס   טרכטנברג אלכסנדר סנדר   קולדין צבי
אפשטיין לאה ליה   כהן (ברדן) ברוריה בריינה   קושניר בן ציון
ברדן מאיר ליב   מיכאלי (נודל) ישראל   קושניר ישעיהו
ברדן משה מרדכי   מסטרמן יצחק   קושניר (הכהן) שושנה
גולדנברג יעקב יאשה   מקלר (קולדין) רחל   רבינוביץ חנה
גפן יוסף   מרקוביץ (לחוביץ) יצחק איזאק   רצ'בסקי אהרון
גרינשפון (גרינשפן) יהושע צבי   נוימן (נימן) צפורה   רצ'בסקי (סיקלר דורוגויר) יהודית
דורון (דורוגויר) יוסף   סוסלינסקי זליג   רצ'בסקי יוסף
דורון (דורוגויר, סורוקר) רחל   סיקלר יוסף   רצ'בסקי מאיר
וינר אברהם   סיקלר רבקה   רצ'בסקי עדה
וינר יעקב   פאר (פאייער) ברוך   שוקלר ראובן
זאבי (סיקלר) טובה   פייער ברוך   שפיצברג טובה
חשביה (סוסלינסקי) דינה   פיכמן (קושניר) שחורה   שקולניק ג'ק יצחק מאיר
טויבר (פופקין) גנסיה   פישלזון (רבניצקי) חנה   שקולניק חנה חנצ'י
טומשין מרדכי   פליגלמן נחמן   שקולניק משה
טפר חנה   פרי (פרימרמן) אברהם   שקולניק רחל