איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (הס) חנה   ולד מרדכי   ספקטור חיים
אורנשטיין זליג   ורדי (בורדה שינדלר) יהודית   ספקטור (בקר) שרה
ארום (וסרמן) מינה מלכה   חן (פיבך) אסתר   עמית (ספקטור) רבקה
גינצבורג (גינזבורג) זאב   לזנגה מרדכי דב   פרידברג צבי
הס יוסף   לייזרוביץ (מייטליס טננבאום) בינה   ראם (ויזלטיר) מרדכי
הס (ניישטיין) צילה   לסר משה   ריסל מיכאל
וייסברוד משה   נגלברג יהושע אוסקר   שטינבך מרים
וילנר קלרה חיה   סגל עמנואל   שטרסלר (רטהאוז) נחמה נטי
וילף אליעזר   סגל (גרברג) שרה    
ולד חיה   ספקטור אריה