איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לייזר היינץ חיים   עופרי (פוקס) מרים   צינדר פרידה
לנדקר (נויברגר) הדויג   פאר (גרינהוט) אסתר תיאה   צנזור אלזה עליזה
לנדקר יצחק   פוחצ'בסקי (מרקוס) חנה   צנזור אמיל עמנואל
מאירי (מינכהאוזן) נפתלי   פיילכנפלד קורט   צנזור זיגפריד
מונק יהודה   פירסט (מישל) יוליה   צנזור יוסף
מזרחי (גץ) נעמי   פירסט מנחם מנדל   צנזור לודביג אליעזר
מזרחי (רוזנבאום) רחל   פלוטקין (פוקס) חנה   צנזור (רוטשילד) פלורה
מינכהאוזן (פרנקו) ברטה   פלום מקס   קאהן גבריאל
מינכהאוזן מקס מאיר   פלום שלמה דב   קאופמן (בראון) מרגוט מרים
מרגריטה מרגלית הנוך   פניגשטיין יעקב   קוהן שמואל
מרקוס ברוך ברונו   פנסטר דוד   קוצין שלמה
מרקוס (זימון) מרים   פנסטר פנינה   קושניר (רנד) גילה
מרשנד (גולדשמיט) לינה   פרוידנטל זאב   קינדרמן צבי
נדיבי (צנזור) שרה   פרוסקאור (פרוסקובר) הנס   קלופוטר (רייסמן) אדית יהודית
נוה (בראון) הילדה דליה   פרידברג (פלום) איטל אידה   קלמן ליפא
נוסבאום יצחק   פרידריך (פרידהבר) אסתר   קנדר עלי
סלע (פרידריך) בת שבע   פריימרק (פלום) סבינה   קסנר (הייפרט) בתיה
סמואל הנס יוחנן   צוקר דוד   קרומהולץ בתיה
סמואל לודוויג אליעזר   צינדר יעקב   קרניאלי (נגלברג) לאה
ספרן (בוכהימר) צבי   צינדר מקס   רובוצ'ק (צינדר) צילי ציציליה