איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רוהר (לבה) חנה   רייס יוסף   שמידט (פוקס) יהודית
רוזן (ויסברג) רחל   שגיא יצחק   שמרת שרון
רוזנבאום (פילד) אוטילה   שוטן (אופנהיימר) אילזה   שקובסקי דוד
רוזנבאום (גרינוולד) בילה בלהה   שטינבך (גימפלר) אירית   שקובסקי מקס יחזקאל
רוזנבאום יצחק   שטראוס חנה אורייט   שריג גבריאל
רוזנבאום מקס   שטראוס (רוזנבאום) טרודה   שריג (פירסט) חנה
רוזנטל פאול שמעון   שטראוס ליאופולד שמעיה-אריה   שריג (שפירא) פנינה פאולה
רוטשטיין (קמניצר) גבריאלה   שטראוס מקס   שרמן מוריס
רוטשילד אורי   שטראוס רות פני   שרף אהרון ארתור
רוטשילד (שטיין) ברטה   שטראוס שלמה קרל   שרף ארנה
רוטשילד ברטה   שיין מקס מרדכי   שרף (אפל) גרדה טובה
רוטשילד זידה   שיין (טפר) שרלוטה   שרף מרים
רושקובסקי משה   שיפריס (קמניצר) אסתר   שרף שלמה
רייטר אפרים   שליט הלמה    
רייכמן (אפשטיין) חוה אוה   שמידט אדמונד