איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולן (כץ) טובה   יודלביץ (שפירא) מרים   פרנקנשטיין מרטין שמואל
וולפרט אורי הלמוט   פדרמן פנינה   קימל (פרקס) ברכה ברטה
וייס אגוזי (כץ) אדית   פירסט (רודנהאוזן) בטי   קניג עמנואל
זיכל (שיינבאך) אסתר אני   פפירמייסטר מרים לאה   שנרפ שנהב אריה ליאו
טורק דוד   פרוסקאור (ליפנסקי) סטפי