איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (הילר) פנינה   ורש אליעזר   פרידמן גיא משה יעקב
אלישיב יצחק   ורש (טרייהפט) יהודית   פרייזלר ליוש משה
אריה (אניספלד) דורה דבורה   יעקובי (פרל) אסתר   פרקש יהושע
אריה רחל   כהן (שימו) אסתר   צור (רוטנשטיין) שמעון
בן צבי שמואל   כץ (וייסנשטרן) פראדיל פאני   קליין משה
גולן יעקב   כץ (כהנוב) רבקה   קראוס משה
גרוס יעקב   פישר משה   רץ (שאנדור אלכסנדר) שמשון
דגן (דויטש) אברהם   פנגרות מרדכי   שנק משה
הרץ אריה בנדי   פריד דוד   שער מרים
וייסנשטרן מרדכי   פריד קלרה