איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבשלום (פרידמן) יואל   מוזס משה   פרידמן (כץ) אסתר
אניספלד צבי הירש   נכוני (ניקר) משה   שיקלושי אליהו
בן צבי (יכין) רותי   סנש גיורא