איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (קסטון) מרים   בנימיני ראובן   נבון שמואל
אברבאיה (בכר) אסתר   זוסמן (יודלביץ) הדסה   סגיס יהודה
אלגרנטי אהרון   חממי יצחק   סגיס (אלימלך) נצחיה סול
אריה שרה   טרבלוס אלון   סונק אברהם
ביאזי מאיר   יעקובי (אזולאי) עליזה   שאלתיאל (קסטוריאנו) אסתר
בלדוד אליהו   לוי זלדה