איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי חיים   הלל (הורביץ) מאליה עמליה   סגל יהודה
אברבאיה חיים ויקטור   הנדל דוד   סגל יעקב
אגי אברהם אלברט   ויינשטיין (אלכמיסטר) בלה   סולימן עליזה בוליסה
אושרוב (פריאלניק) לאה   וילבוש (וילבושביץ) זהרה   סימן טוב אברהם אלברט
אלחימיסטר עמיאל   זליבנסקי מאיר   פינברג עמנואל אמיל
אפשטיין אברהם אייבי   ישראלי (מטמן כהן) טבענה   פריאלניק חנה
ארנהיים אלברט   כהנא בנימין   פריאלניק יעקב
בלוך (פינברג) דורה   כץ טוביה גדליה   פריאלניק מרדכי
בלוך (טוליפמן) שרה   כרסנתי נסים   פריאלניק שיינה רחל
בלקינד עכסה   לונדון (הורביץ) רוזה שושנה   צרור חיים יהושע
בן אהרון צדוק אסתר   ליטוינסקי אמיל עמנואל   קוצ'רסקי חיה
ברס חיים   ליטוינסקי מוריס משה   קוצר (קוצ'רסקי) יהושע
גורדון (איידלמן) חיה לאה   ליטוינסקי ריימונד   קלימקר דניאל
גלצקי (מטמן כהן) עבריתיה   מוקטל גבריאל גבי   רובאס עזיזה
דרובין (אושרוב) חיה   מוקטל דוד   רוזין (רוזן) שושנה
הימן (מרחוביץ) יעקב   מוקטל יוסף   שוהם (פינברג) צילה
הימן (מרחוביץ) רחל   מורוצניק (פינברג) אידה   שלוש משה
הלחמי שלמה   סגל הינדה לאה   שמרלינג ישראל מלך