איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
וולספורד (קוזי) לאה   צלליכין (סימן טוב) מונה   רגבי (רוגובסקי) צבי
יודלביץ לילי   רגבי (רוגובסקי) חיים   רוזנפלד (פוחצ'בסקי) אלישבע
סימן טוב (דישי) לאה ליילה   רגבי (רוגובסקי) מאיר   רוזנפלד הנרי הרמן
פלוז (פוחצ'בסקי) נעמי   רגבי (רוגובסקי) מיכאל