איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלבר (היימן) לאה   האן (גורדון) סוניה   כץ (שטינמן) שרה אסתר
ביאליק (יעקבסון) עדינה   הורביץ (מקלנבורג) טניה   לוין (שכן) אלה
בלייר זונדל   ופסי (שפירו) מרים   מנידור (מנדלשטם) אברהם אברשה
בן יעקב (שוסטר יעקובזון) יהושע   חיל גרשון   קובילוב עמנואל
גולינקין (רפ) מרים   חיל (גוטמן) זלדה   שולמן (יעקבסון) אהובה
גורביץ (מינקוב) דבורה   חיל מרדכי   שפר לאה
גורדון לובה ליאו   יזרסקי צבי   שר יוסף
גורפינקיל יוסף   ילובסקי (שניידרוביץ) בלומה   שר משה
גורפינקיל (ברקוביץ') שושנה רוזה   יעקבסון תמה   תגר אריה