איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלבר (היימן) לאה   הורביץ (מקלנבורג) טניה   לוין (שכן) אלה
ביאליק (יעקבסון) עדינה   ופסי (שפירו) מרים   מנידור (מנדלשטם) אברהם אברשה
בלייר זונדל   חיל גרשון   קובילוב עמנואל
בן יעקב (שוסטר יעקובזון) יהושע   חיל (גוטמן) זלדה   שולמן (יעקבסון) אהובה
גורביץ (מינקוב) דבורה   חיל מרדכי   שפר לאה
גורדון לובה ליאו   יזרסקי צבי   שר יוסף
גורפינקיל יוסף   ילובסקי (שניידרוביץ) בלומה   שר משה
גורפינקיל (ברקוביץ') שושנה רוזה   יעקבסון תמה   תגר אריה
האן (גורדון) סוניה   כץ (שטינמן) שרה אסתר