איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה שלמה   איזקסון אליהו   בורובסקי (סירוטקין) אהובה
אביאל (אבולעפיה) דליה   איכילוב (זינגר) איטה   בורובסקי אריה
אביוב (אברמוב) אסתר   אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   בורובסקי בועז
אביוב (דוידוב) מרגלית   אליסון יפה שיינה ג'ני   בורובסקי בן ציון
אביוב (מבשוב) רבקה   אלישיב אוצי יצחק   בורובסקי (שטרן) דבורה ויטה
אבישי מנחם   אלפיא אסתר   בורובסקי (הורביץ) מרים
אבישר בן ציון   אלפיא (אלפיה) רבקה   בורובסקי עדן
אברמוב רחלי   אלקיים (שירזלי) שושנה רוזה   בורובסקי עופרה
אברמסון (גולדשמיט) פנינה   אלרן אברהם אבי   בורובסקי צפורה
אגרנט דב   אמיר אהרון   בורובסקי שרית
אגרנט יצחק   אנגלברג (פרידמן) מרים   בורלא אילן
אגרנט (פריינטי) כוכבה   אפשטיין יעקב   בורלא חיים
אגרנט שמעון שמואל   אריה אברהם   בורלא יהודה
אהל יוחי   ארמן (מושין) שרה   בורלא רם
אוליבנבוים (כהן) מרים   ארנן (הרלינג) אברהם   בורנשטיין (בורובסקי) אהובה
אולשן (עמיאל) שמחה סימי   ארנן (בורלא) דליה   בורשטיין (קרצ'בסקי) מאירה
אוסטשינסקי (שלנק) מרים   אררט עמית משה   ביאליק יואל
אופק (בן ארצי) יונה   באשר (אפרים) אסתר   ביברמן (פאפו) דליה
אורן (פליגלמן) רות   באשר רבקה   בירמן (ציבלין) אסתר אתי
איזנברג אמנון   בוקסר (עזרא) אסתר   בית הלחמי (פרץ) סוזי רחל סוזן