איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדמן מנחם מקס   גפלה שרה זוהרה   הלוי אלעד
גולדנברג (פרייס) אסתר   גרוס זאב   הלוי (זאקס) ברכה צפורה
גולדנברג (סניור) רחל   גרינבלט (זלקינד) מלכה   הלוי רבקה
גוליק אליהו אלי   גרינפילד גילה   הלוי (קליין) רחל
גורדון (גוייטין) אילה   גרינשטיין (וולף ליב) זאב אריה   הלל (ליפשיץ) יוכבד
גורודנציק אברהם   דגון (גולדשטיין) בלה   הלל (פרידלנד) שרה
גיל חביבה   דגני אסי   הלפרין אילן
גינזבורג (שליט) ביתיה   הדני (בריל) נטיעה   הלפרין (כהן) חיה
גינצבורג (גינזבורג) חיים   הדני עידו   הלפרין משה
גינצבורג (גינזבורג) עמרי   הולמן יצחק   הלפרין משה צבי
גיסין (קאניסטרום) רבקה   הוניג מרדכי   הלפרין עמנואל
גיספן (רעני) שושנה   הורביץ פנחס   הלפרין (צפריר) רינת
גל אביגיל   הורביץ הלוי ישעיהו   הלפרין הכהן ישראל חיים
גל חגי   הורוויץ (הורביץ) רבקה   הלפרין הכהן משה דוד
גל נדב   היינמן (סמטר סמפטר) תמר   הנדלר אהוד
גלובמן (כץ) נחמה   הימן (ארן) אביבה   הר טוב אילן
גלויבמן (כץ) רחל   הינדי (כהן) מזל   הר טוב (צייגר) מרים
גלין יצחק   הירשליר (הרשלר) זליג   הראל (המבורגר) יוסי
גליק (חרל"פ) מרים   הירשליר רחל   הראל (כהן) שמחה
גפלא (כהן) אסתר   הירשליר שפרה   הראלי (בן עוזיאל) חמדה