איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הר טוב אילן   וינשטוק (ברדן) בת עמי   זינר (מני) איילה
הר טוב (צייגר) מרים   וינשטיין אברהם   זליבנסקי (גורודנצ'יק) בתיה
הראל (המבורגר) יוסי   ויס משה בער דב   זמסקי אורן
הראל (כהן) שמחה   ויס נטע צבי   זמסקי (ברקוביץ) חיה
הראלי (בן עוזיאל) חמדה   ויסמן יהודה   זק"ש (חרל"פ) אהובה
הרמן דוד   ויסמן יוסף   זקן חיים
הרצבי יהודה   ויסמן יעקב   חביב (ברוך) אביבה
הררי (לוי) אסתר   ויצמן (יפת) דקלה   חדג'י יוסף
הרשליר (הרשלר) רבקה   ורדי (אבריצ'ר) פנינה   חדג'י סולומון
הרשלר יעקב גד   זהבי (אלקיים, זיבלין) אסתר   חדג'י קלרה
ובר דניאל   זוסמן נירה   חומה (וולפינזון) סטלה
ובר זאב   זיגר (הורוביץ) ימימה   חונן בנימין
ובר חיים   זיו (ויסמן) ברוך   חיון עמנואל אליהו
ובר עמוס   זיזובי רחל   חיסין (פרידמן) רבקה
וולפא אליהו   זיזובי (לוי) שרה   חלמיש שלמה
ויטנברג גיורא   זילברמן (צייזלר) גבריאלה   חרל"פ חיים זבולון
וייסנשטרן (כץ) שרה ראשקה   זילברשטיין מרדכי   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא
וילקנסקי ערן   זילברשטיין (צלליכין) שלומית   חרש (גולדין) חיה
וינברג שליט חנה   זילברשטיין שמואל   חתוכה (ג'מילי) ברכה
וינדמן (יושע) שרה   זינגר יוסף   טביב (כהן) מלכה