איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הרמן דוד   ויסמן יוסף   חביב (ברוך) אביבה
הרצבי יהודה   ויסמן יעקב   חדג'י יוסף
הררי (לוי) אסתר   ויצמן (יפת) דקלה   חדג'י סולומון
הרשליר (הרשלר) רבקה   ורדי (אבריצ'ר) פנינה   חדג'י קלרה
הרשלר יעקב גד   זהבי (אלקיים, זיבלין) אסתר   חומה (וולפינזון) סטלה
ובר דניאל   זוסמן נירה   חונן בנימין
ובר זאב   זיגר (הורוביץ) ימימה   חיון עמנואל אליהו
ובר חיים   זיו (ויסמן) ברוך   חיסין (פרידמן) רבקה
ובר עמוס   זיזובי רחל   חלמיש שלמה
וולפא אליהו   זיזובי (לוי) שרה   חרל"פ חיים זבולון
ויטנברג גיורא   זילברמן (צייזלר) גבריאלה   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא
וייסנשטרן (כץ) שרה ראשקה   זילברשטיין מרדכי   חרש (גולדין) חיה
וילקנסקי ערן   זילברשטיין (צלליכין) שלומית   חתוכה (ג'מילי) ברכה
וינברג שליט חנה   זילברשטיין שמואל   טביב (כהן) מלכה
וינדמן (יושע) שרה   זינגר יוסף   טוביה אהרון
וינשטוק (ברדן) בת עמי   זליבנסקי (גורודנצ'יק) בתיה   טוביה (יהוד) יונה
וינשטיין אברהם   זמסקי אורן   טורקיה (סבאן) שמחה
ויס משה בער דב   זמסקי (ברקוביץ) חיה   טפר (גרינברג) פסיה
ויס נטע צבי   זק"ש (חרל"פ) אהובה   טרבלוס (זמסקי) תמר
ויסמן יהודה   זקן חיים   טרגן מנשה