איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
הררי (לוי) אסתר   ורדי (אבריצ'ר) פנינה   חומה (וולפינזון) סטלה
הרשליר (הרשלר) רבקה   זהבי (אלקיים, זיבלין) אסתר   חונן בנימין
הרשלר יעקב גד   זיגר (הורוביץ) ימימה   חיון עמנואל אליהו
ובר דניאל   זיו (ויסמן) ברוך   חיסין (פרידמן) רבקה
ובר זאב   זיזובי רחל   חלמיש שלמה
ובר חיים   זיזובי (לוי) שרה   חרל"פ חיים זבולון
ובר עמוס   זילברמן (צייזלר) גבריאלה   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא
וולפא אליהו   זילברשטיין מרדכי   חרש (גולדין) חיה
ויטנברג גיורא   זילברשטיין (צלליכין) שלומית   חתוכה (ג'מילי) ברכה
וילקנסקי ערן   זילברשטיין שמואל   טביב (כהן) מלכה
וינברג שליט חנה   זינגר יוסף   טוביה אהרון
וינדמן (יושע) שרה   זליבנסקי (גורודנצ'יק) בתיה   טוביה (יהוד) יונה
וינשטוק (ברדן) בת עמי   זמסקי אורן   טורקיה (סבאן) שמחה
וינשטיין אברהם   זמסקי (ברקוביץ) חיה   טפר (גרינברג) פסיה
ויס משה בער דב   זק"ש (חרל"פ) אהובה   טרבלוס (זמסקי) תמר
ויס נטע צבי   זקן חיים   טרגן מנשה
ויסמן יהודה   חביב (ברוך) אביבה   טרכטנברג (גוטליב) דבורה
ויסמן יוסף   חדג'י יוסף   טרכטנברג (הירשלר) יהודית
ויסמן יעקב   חדג'י סולומון   יגיל (מיכאלי) דפנה
ויצמן (יפת) דקלה   חדג'י קלרה   יהלום (יפרח) רות