איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ליבוביץ (רוז'נסקי) צפורה   מלין יגאל   סלומון (שכטר) שרה
ליברגוט צוקרמן נחמן   מלכוב שמואל מוליק   סלידוכין יהודה
ליברמן-קולטון יהודית   מני (הכהן) שרה   סניור דוד
לנסקי אורי   מרכוס (חרל"פ) יוכבד   סניור פלורה
מאזל שרגא   מרקוביץ (פיקרסקי) גולדה זהבה   עמיאל אליהו
מאירי שמחי   מרקוביץ יוסף   עמיאל מימון
מוגרבי יהודה   מרקוביץ (חזונוביץ) יענטל   עמיאל (ירוחם) מרגלית
מוגרבי שמעון   נאור (מזרחי) בנימין בני   עמית אהרון
מוטס יעקב   נהמי מרים   ענתבי דניאל
מוקטל (רזינובסקי) מזל   נוימן (רגבי) אביגיל   עץ הדר אברהם
מוקטל (רייטן) רינה   נוישטדט משה יעקב   עץ הדר (כץ) אסתר
מזרחי (לוי) יוכבד   נחמיאס (קריסטל) אסתר   עראקי (נדב) יונה
מזרחי מנשה   סגל (זלץ) בלהה   פאפו ז'ק יעקב
מזרחי שלמה   סגל (אוגרודין) רבקה   פאפו יעקב
מזרחי (כהן) שמחה   סולימן (מזרחי) מטילדה   פאפו (רוזנטל) לאה
מזרחי (מוגרבי) שמחה   סטאלמאן (דוב ברל נגר) דוב ברל   פאר (לנסקי) נעמה
מימון אריה   סימנטוב (מזרחי) דינה   פיכטלברג ברמץ אסנת
מיצמכר אברהם   סימפסון (גרינפילד) נעמה   פילון (פינקלשטיין) חיים
מירקין (קרניאל) עליזה   סלומון (גרובר) חנה   פינס אורלי
מכניק זיו (לובמן) יונה   סלומון משה   פישצנר (זאבינאווסקי) בתיה באשע