איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מאירי שמחי   מרקוביץ יוסף   עמיאל (ירוחם) מרגלית
מוגרבי יהודה   מרקוביץ (חזונוביץ) יענטל   עמית אהרון
מוגרבי שמעון   נאור (מזרחי) בנימין בני   ענתבי דניאל
מוטס יעקב   נהמי מרים   עץ הדר אברהם
מוקטל (רזינובסקי) מזל   נוימן (רגבי) אביגיל   עץ הדר (כץ) אסתר
מוקטל (רייטן) רינה   נוישטדט משה יעקב   עראקי (נדב) יונה
מזרחי (לוי) יוכבד   נחמיאס (קריסטל) אסתר   פאפו ז'ק יעקב
מזרחי מנשה   סגל (אוגרודין) רבקה   פאפו יעקב
מזרחי שלמה   סולימן (מזרחי) מטילדה   פאפו (רוזנטל) לאה
מזרחי (כהן) שמחה   סטאלמאן (דוב ברל נגר) דוב ברל   פאר (לנסקי) נעמה
מזרחי (מוגרבי) שמחה   סימנטוב (מזרחי) דינה   פיכטלברג ברמץ אסנת
מימון אריה   סימפסון (גרינפילד) נעמה   פילון (פינקלשטיין) חיים
מיצמכר אברהם   סלומון (גרובר) חנה   פינס אורלי
מירקין (קרניאל) עליזה   סלומון משה   פישצנר (זאבינאווסקי) בתיה באשע
מכניק זיו (לובמן) יונה   סלומון (שכטר) שרה   פלברט סולומון שלום
מלין יגאל   סלידוכין יהודה   פלג (רוז'נסקי) תקוה
מלכוב שמואל מוליק   סניור דוד   פלדי (פישר) רות
מני (הכהן) שרה   סניור פלורה   פלדמן דפנה
מרכוס (חרל"פ) יוכבד   עמיאל אליהו   פניני (פרלמן) צבי
מרקוביץ (פיקרסקי) גולדה זהבה   עמיאל מימון   פרבר ארמנד אהרון