איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פרידמן רחל   קויפמן (לוריא) חנה   קררי יגאל
פרידמן שלמה   קויפמן יהושע   קרתי אהובה
פרידמן שרגא   קוצ'רסקי נחום   קרתי (קרצ'בסקי) דוד
פרנקו (סיטון) סימה   קירז'נר יצחק   קרתי (קרצ'בסקי) יחזקאל
פרס אהרון   קלדרון (בזה) אסתר   קרתי (קרצ'בסקי) מאיר
פרס ישעיהו   קלדרון (קמחי) בהירה   רגבי צפורה
פרסוב אברהם   קלדרון דוד   רובינפלד גדעון
פרסוב בועז   קלדרון (ריינהרץ) דרורה   רוז'נסקי יקותיאל
פרסוף (פרסוב) נחמיה   קלדרון (ורון) רחל   רוז'נסקי משה
צביאלי שרגא   קלדרון שמחה   רוזיליו (אלקיים) רבקה
צור (בן דוד) פנינה   קלימקר (כהן) מרים   רוזן (רוזנבליט) רפי
צלליכין (מוסאיוף) חנה   קרין (כרסנתי) עופרה   רוזן (רוזנבליט) שמואל
צלליכין יורם   קריצמן קורץ (סגל) העני הניה   רוטשילד (רבה) שולמית
צלליכין רוחמה   קרישבסקי (ורשבסקי) טיליה חוה   רום יוסף
קאופמן (דימנט) רחל   קרישבסקי יעקב   רום ויצברד (קירשנבאום) שרה
קאי (כרסנתי) מקסימה   קרישבסקי מרדכי מרקו   רטנר (מושין) שולמית
קדם (גרינפילד) חמוטל   קרישבסקי אזרחי אסא יריב משה   ריבלין (ארבל) עפרה עופיק
קוזי (קלדרון) חיה   קרישבסקי עמי (עמיאל) יהודית אידה   רייטר (נסצקי) עדי
קויפמן אהרון   קרניאל חגי   רייטשוק יעקב
קויפמן זליג   קרצ'בסקי גאולה   רקובסקי אברהם ברוך אבא