איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רוז'נסקי משה   שאול שלמה   שמאי חביב
רוזיליו (אלקיים) רבקה   שגיא סימה   שמאי (מזרחי) רחל
רוזן (רוזנבליט) רפי   שובלי רבקה   שמחון יוסף
רוזן (רוזנבליט) שמואל   שוורץ גליקה   שנהר (לנסקי) מירב
רוטשילד (רבה) שולמית   שוורץ (שווארץ) משה   שני אברהם
רום יוסף   שולב (אררט) גלית   שני גדעון
רום ויצברד (קירשנבאום) שרה   שחם (בקר) בלהה   שפריר אהוד
רטנר (מושין) שולמית   שחם מאיר   שפריר (רגבי) אלישבע
ריבלין (ארבל) עפרה עופיק   שטזברג (פרסוב) גאולה ג'וליה   שר (זילברשטיין) רחל
רייטר (נסצקי) עדי   שטינברג (אלימלך) טובה   שראל אביגיל
רייטשוק יעקב   שטמר אבנר   שרון (שטרן) ישראל
רקובסקי אברהם ברוך אבא   שטרנפלד בצלאל   שרשבסקי אליעזר
רקובסקי אותי   שילוני (יקותיאלי) ברכה   ששתיאל (אלפיא) צלחה
רקובסקי חגי   שילוני עדי   תובל (וילקנסקי) עמוס
רקובסקי יהונתן   שילוני רם   תורן (טורנינסקי) יעקב קובי
רקובסקי שלמה יעקב   שיריזלי שלמה ישראל   תם שלמה
רקובסקי תמר   שליט אלי   תמיר (פרסוב) תמר