איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רקובסקי אותי   שטזברג (פרסוב) גאולה ג'וליה   שני אברהם
רקובסקי חגי   שטינברג (אלימלך) טובה   שני גדעון
רקובסקי יהונתן   שטמר אבנר   שפריר אהוד
רקובסקי שלמה יעקב   שטרנפלד בצלאל   שפריר (רגבי) אלישבע
רקובסקי תמר   שילוני (יקותיאלי) ברכה   שר (זילברשטיין) רחל
שאול שלמה   שילוני עדי   שראל אביגיל
שגיא סימה   שילוני רם   שרון (שטרן) ישראל
שובלי רבקה   שיריזלי שלמה ישראל   שרשבסקי אליעזר
שוורץ גליקה   שליט אלי   ששתיאל (אלפיא) צלחה
שוורץ (שווארץ) משה   שמאי חביב   תובל (וילקנסקי) עמוס
שולב (אררט) גלית   שמאי (מזרחי) רחל   תורן (טורנינסקי) יעקב קובי
שחם (בקר) בלהה   שמחון יוסף   תם שלמה
שחם מאיר   שנהר (לנסקי) מירב   תמיר (פרסוב) תמר