איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוצקי מתתיהו   גוטסמן (נפחא) נאוה   פיקרסקי גיורא
אברוצקי עמירם   גולן (קרני) נאוה   שני יוסף
בן דור (נקב) ענבל   נורדשטיין מנחם   שני עינת
בצר (בוקס) אליעזר   סעדה תומר   שני רותם