איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב (נאור) לאה   מאייר הנרי חיים   פרבר (שטיינברג) חיה לואיז
אלכמיסטר (זרוק) פלורה   מאירוביץ עמנואל   פרידמן יצחק
אנשמיסטר (אלכמיסטר) מאיר   מושין דוד   פרידמן רחל
אריה (הורביץ) תמירה   מושין קלמן אליהו   פרידמן שרה
גודעי משה   מזרחי אנט   צינוביץ (קרצ'בסקי) יהודית
גולן (מזרחי) רינה   מזרחי סעדיה   קוחנסקי (בן זאב) שרה
גכטמן גדעון   מרקוביץ שרה   קלדרון (יעבץ) אסתר
גרפינקל ז'ק יעקב   מרשל (שמש) ברנרד   קלדרון ריקה
דמול אברהם   נחמיאס (ניסים) נח   קלמן (קרצ'בסקי) סוזי שושנה
המאירי (קרצ'בסקי) אליהו   נמרי (פרידמן) בלה בלהה   קלס (זיידמן) שולמית
ויסמן יגאל   עוקשי שמחה   קרניאל לוסי
ויסמן רענן   פאפו אלברט   קרצ'בסקי יעקב
יפת סלומון   פאפו ריקה   רוט (רוזנפלד) צפורה
ישראל (פרבר) אני   פינברג בוריס   שמרון הוגו
לוי יצחק זקי   פלצ'י אדי אדמונד   שפירא משה
מאייר בנימין   פלצ'י (הורביץ) לאורה   שפר (פסלר) רותי
מאייר דניאל   פרבר אברהם