איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב (נאור) לאה   מאייר הנרי חיים   פרבר אברהם
אלכמיסטר (זרוק) פלורה   מאירוביץ עמנואל   פרבר (שטיינברג) חיה לואיז
אנשמיסטר (אלכמיסטר) מאיר   מושין דוד   פרידמן יצחק
אריה (הורביץ) תמירה   מושין קלמן אליהו   פרידמן רחל
גולן (מזרחי) רינה   מזרחי אנט   פרידמן שרה
גכטמן גדעון   מזרחי סעדיה   צינוביץ (קרצ'בסקי) יהודית
גרפינקל ז'ק יעקב   מרקוביץ שרה   קוחנסקי (בן זאב) שרה
דמול אברהם   מרשל (שמש) ברנרד   קלדרון (יעבץ) אסתר
המאירי (קרצ'בסקי) אליהו   נחמיאס (ניסים) נח   קלדרון ריקה
ויסמן יגאל   נמרי (פרידמן) בלה בלהה   קלמן (קרצ'בסקי) סוזי שושנה
ויסמן רענן   עוקשי שמחה   קלס (זיידמן) שולמית
יפת סלומון   פאפו אלברט   קרניאל לוסי
ישראל (פרבר) אני   פאפו ריקה   קרצ'בסקי יעקב
לוי יצחק זקי   פינברג בוריס   רוט (רוזנפלד) צפורה
מאייר בנימין   פלצ'י אדי אדמונד   שפירא משה
מאייר דניאל   פלצ'י (הורביץ) לאורה   שפר (פסלר) רותי