איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוביץ אדם (יעקובי) הדסה   גולדהנד (בירגר) רבקה   פלוטקין שלמה
אהרוני יצחק   זוסמן מנחם   פרשקובסקי (אסטלין) עדנה
אנטין נח   יאנג (לוטן) אורנה   קטלן (גניס) חוה
בירגר אבשלום   יעקובי שולמית אבישג   שילה (אנטין) אביבה
בן יוסף (זוסמן) חנן   יצחקי ארנון    
ברגר (גניס) עדה   סרולביץ (זוסמן) דבורה