איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אדמוביץ אדם (יעקובי) הדסה   גולדהנד (בירגר) רבקה   סרולביץ (זוסמן) דבורה
אהרוני יצחק   זוסמן מנחם   פלוטקין שלמה
אנטין נח   חרש (בירגר) אסתר   פרשקובסקי (אסטלין) עדנה
בירגר אבשלום   יאנג (לוטן) אורנה   קטלן (גניס) חוה
בן יוסף (זוסמן) חנן   יעקובי שולמית אבישג   שילה (אנטין) אביבה
ברגר (גניס) עדה   יצחקי ארנון