איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (שרם) שולמית   יאבו (חלק) רבקה   שמאי זאב
אמיגה אברהם   לוי יצחק   שמאי חיה
ברזילי (שמאי) סימה   מימון יפה ג'מילה   שמאי (בוזלי) מרים
חמוז כהן שאול   שוויקה מאיר מישקה    
יאבו נתן   שמאי אברהם אבו דיב