איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבני (קניגשטיין) עמוס   אורבך חיים   ביגלמן (גולדרוזן) אדלה עדה
אברוך (גלובצ'יק) חנה גולדה   אייזן גרשון   ביגלמן שלמה
אברוך חנינא   אלוני (דמב) זאב   ביץ (לנדגרטן) חוה
אברוך יצחק אייזיק   אלוני ישראל   ביקל (קרטגנר) שרה
אברוך משה   אלישיב (וינר) מרגלית   בירנבוים אברהם
אברוך נתן   אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   בירנבוים יוסף
אברוך שבתאי   אנגל (ספקטור) צפורה   בכרך מרדכי
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   אפלשטיין יעקב יקי   בלום (ארטן) אסתר
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   ארגוב (מילר) בלה בלהה   בלנקוטנר (הנדלר) רחל
אגוזי (נוסנוביץ) משה מאיר   ארליך דב   בן אליהו יעקב
אהל מילא   ארליך נח נחום   בן דוד (וקסלר) צפורה
אהרוני (רוז'ה) הניה   ארליך שלמה   בן דוד (צפניק) שלמה
אהרונסון פריץ   אררט (ארטן) ניסן   בן סירא (באטוס) אנקה חנה
אולבסקי משה   אשכולי (וינטראוב) יהושע   בן שחר (פרידמן) דינה
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   אשכולי (הורנפלד) מרים   בס אשר
אוסטרוויל יוסף   בוברוביץ רחל   בס (פישר) יוכבד
אופנהיים שמואל צבי   בומקולר שמחה   בק אלטה בתיה
אוצפ בן עמי   בורק יוסף   בקר אריה
אוצפ (קפלן) יוכבד   בטלמן (קורפיסט) סופי   בקר יעקב
אוצפ יצחק   ביבר מאיר אליהו   בקר יצחק