איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בקר יצחק   בשויץ אברהם גנטר   גורביץ (גולדברג) שרה
בקר מנחם   גבירץ (ארליך) אלקה   גורודצקי (גלזר) דבורה
בקר פרידה   גבירץ נחמיה   גורודצקי חיים
בקר צדוק   גבריאלוב דוד   גורודצקי יצחק
בקר רחל   גבריאלוב שמעון   גורודצקי משה
בקר שמואל   גבריאלית (גבריאלוב) בתיה   גורודצקי (פופיחקה) שרה
בראון אברהם   גדיש (וינשטיין) שרה שרקה   גורפיין אשר
ברודט יוסף אליעזר   גוזני (גוזובסקי) נח   גורפינקל זאב
ברוור אסתר   גוטמן (כץ) איטה   גינגולד יסקה
ברוור מנחם   גוטמן יהודה   גלובצ'יק נחמן
ברון רבקה   גוטמן מרדכי   גלזר אלחנן
ברונר (מיצמכר) יהודית רוחמה   גולדברג (צנג) טובה   גלזר דובה
ברוש (קפיטולניק) פרידה   גולדברג (ארליך) מרים   גלזר מרדכי
ברינקר אהרון אליעזר   גולדוסר גניה   גלזר (זלצמן) צילה
ברמן (יעבץ) רחל   גולדמן מנחם מנדל   גלזר שמואל
ברנפלד סטפה   גולדמן (פוזנר) נחה ויטה   גלעדי אליהו
ברנפלד קרל כתריאל   גולדמן (שיביץ) צפורה   גלעדי (נובופרוצקי) יוסף
ברסמן יוסף   גולדשטיין יוסף   גלצקי דוד
ברקאי יוספה   גולדשטיין יעקב לייב   גלר ישראל
ברשבסקי (סקס) טובה   גולדשטיין שלמה   גניסוצקי זאב