איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סגל (אופנהיים) ז'נין   פדר (פרידמן) חיה   פישר (מילנרסקי) רחל
סגל חיים יהודה   פדר חיים   פלג (צימלגיסר) מרדכי מוטקה
סולומונוביץ ישראל צבי   פדר יצחק   פלד (רוזנפלד) אהרון ארקה
סטרנס (שטיינמן) טובה   פדרמן דוד   פלדמן אברהם
סיטקוב (גינזבורג) רחל   פולק (אברמוביץ) חיה   פנחסוביץ (סירקיס) מרים
סימנסקי אליהו   פולק יעקב   פניגשטיין משה
סימנסקי שמואל סם   פומרוק משה   פניגשטיין צפורה פלה
סלומון (המבורגר) איטקה יהודית   פומרנץ (פרסטנפלד) בתיה   פניק (בלושטיין) הניה
סמברג ירחמיאל   פומרנץ מרדכי   פסטרנק משה
סמברג רבקה   פופקו ישראל לולק   פקולה נתן
סמולר שמואל   פופקו ראובן   פרום יחיאל
סמולר (שבץ) שרה   פוקס (לינשוף) רוזה שושנה   פרוסקובר הניה
סמיד (סמיאטיצקי) מרדכי   פידלמן (רוזנפלד) חנה   פרידמן חיים
סנדזר שלמה   פידלמן שאול   פרידמן מרים
סנה (קלינבוים) משה   פינברג (אלוני לינדה) יפה   פרידר דב
ספקטור מאיר   פינקלמן מרדכי   פרידריך ישעיהו
עוקשי שולמית   פיסרו דוד   פריטל (פרמולניק) מנחם
עינב (וינלגר) גדעון   פישל נחמיה   פריימרק ירחמיאל
פאר (פינקלמן) חנוך   פישמן ישראל   פרלמוטר אברהם
פבר חיים   פישצלסקי נח   פרלמן יעקב