איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פרלמן נחמן   קארש בן ציון   קירשט (גבירץ) שרה
פרנקל (נוידורף) גניה   קארש (מנדל) נחה   קלנר שלום
פרשוב אלימלך   קביסניק שמחה   קלס רבקה
פרשוב זיסל נעמי   קגן אידל   קמחי (מילהלטר) דוד
פרשקובסקי (לוי) פלה צפורה   קדם יהודה   קמחי (גלרנט) זלטה
פשיגודה ישראל   קובלסקי (אברוך) פנינה   קמפינסקי משה
צ'רנוב חיה   קוזניק ליפא   קנר אהרון
צוהר (וולובלסקי) עליזה   קויפמן ינטה   קנר (גולדשטיין) טוני יונה
צוקרמן יעקב   קויפמן (קורקובי) פנינה   קנר (נסטל) לוטה
ציגלרויט (מפה) חוה   קויפמן שמואל   קנר ליאו אריה
ציטרינובסקי חנה   קולדין (גרשון) פנינה   קנר שמואל
ציטרינובסקי נתן   קומרוב ברוניה   קפלינסקי ישראל
צייזלר (רטר) עדה אדלה   קוסובסקי חיים   קפלן יעקב
צימבלר משה   קוסובסקי מרדכי   קפלן לאה
ציפרשטיין יצחק   קטוביץ יהודה דודי   קפלן לייבו אריה
ציפרשטיין שולמית   קטוביץ צבי   קפלן משה
צליל (קליינמן) אלה   קטוביץ (הנדלר) רחל   קרויזמן חיים
צלניקר שלום מאיר   קטלובסקי (הנס) שושנה   קרויזמן (פלונטין) צפורה
צמיר (צימרמן) אלימלך   קימל אלי אליעזר   קרומהולץ מאיר
קאופר שלמה   קירשט (דובדבני) ירחמיאל   קרון דב