איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קרויזמן חיים   רגב (יורוזדיצקי) גינה   רויך יוסף
קרויזמן (פלונטין) צפורה   רובינשטיין נתן   רום (וורם) אורי
קרומהולץ מאיר   רוגוטנר אליהו   רונן שאול
קרון דב   רוזנבלום ישעיהו   רוס משה
קרון שמואל דב   רוזנבלום (יזרעאל) רחל   רופין ארתור
קרוניק שלמה   רוזנברג יוסף   רותם (רוטר) אברהם
קרישבסקי אזרחי (דיזנהויז) חנה   רוזנברג יצחק   רטנר (קנופמכר) אסתר
קרלין (קפלן) רחל   רוזנברג ישראל   רטנר מאיר
קרני (וולובלסקי) אשר   רוזנס נפתלי   רייך יהודה
קרני (וולובלסקי) משה   רוזנפלד טוביה   רייך רבקה
קרסנובסקי מיכאל   רוזנפלד יוסף   רכטמן (איסרוק) יפה
קרסנובסקי (בקר) נחמה   רוזנפלד שרגא   רכטר אהרון
קרקובסקי אשר ברוך   רוזנר (ראוכברגר) חנה   רפפורט חנן
קרקובסקי טובה גיטל הינדה   רוזנר צבי   רצ'בסקי (ולד) יפה
ראש (חוינה) פנינה   רוטמן (ציטרינובסקי) רבקה   שביט (פוקס) נעמי
רבינוביץ אברהם יצחק   רוטנברג משה   שדר (רוזנשטוק) אביגדור
רבינוביץ אהרון   רוטנברג (וורצמן) שפרינצה   שובינסקי יצחק
רבינוביץ סוניה שרה   רוטנשטיין אברהם פיליפ   שוורץ (מימון) בלומה
רבינוביץ רעיה   רויז יוסף   שוחט משה דב
רבינוביץ שמשון   רויז צילה   שוחטוביץ אריה