איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שולמן צבי   שטינמן מיכאל   שנהב (פינקלשטיין) חיים
שוסהיים משה אליהו   שידלוביצקי יוסף   שפירא (מילר) אסתר
שורץ מרים   שירצקי פייגה   שפרן יצחק
שורצשטרק (שיבק) צינה   שלינגבוים משה   שפרן (גלבר) נעימה
שטויער יעקב   שלינגבוים (קוטקובסקי) צפורה   שקובסקי (גלזר) רעיה
שטיין (גולדמן) חנה   שמוליצ'נסקי (פרנק) רחל רוחה   שרמן גרשון
שטינברג משה   שמוקלר יצחק   שרמן משה
שטינמן אבא נתן   שמורק ליבה   שרף חיים
שטינמן אברהם   שמיר (דויטש) רחל   שרשבסקי זונדל
שטינמן אהרון   שמר (שמרלר גולדוסר) חנה   תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה
שטינמן דוד   שמר (שמרקוביץ) מרדכי   תורן (הלוי) רחל שלי
שטינמן ישראל   שמשלביץ שלמה   תפוח משה