איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גבין (רפפורט) מרים   ינובסקי ידידיה   לפידות זאב וובה
יזרסקי יוסף   ינובסקי שרה   לפידות (לפידוס) טוביה
ינאי (ינובסקי) יהודה   כהנובסקי (ינובסקי) יוכבד   לפידות שלמה
ינובסקי (מזובסקי) אייגה עינת   לפידות אליעזר   מלין (גרוס) מינה
ינובסקי הלל איסר   לפידות (יונס) אסנת   רפפורט בנימין