איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גבין (רפפורט) מרים   ינובסקי ידידיה   לפידות (לפידוס) טוביה
יזרסקי יוסף   ינובסקי שרה   לפידות שלמה
ינאי (ינובסקי) יהודה   כהנובסקי (ינובסקי) יוכבד   מלין (גרוס) מינה
ינובסקי (מזובסקי) אייגה עינת   לפידות (יונס) אסנת   רפפורט בנימין
ינובסקי הלל איסר   לפידות זאב וובה