איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן חור (זיסמן) עדנה   זרחי בנימין   קוטב (גרשוני) הדסה
גולני (פלביץ) צביה   כהן אהרון   קריצמן מרדכי
וולטר (פיין) זיוה   פיין דינה   רוזנפלד יגאל