איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ביקל (צונג) לאה   מינץ (הוברבנד) חיה פייגה   ריטר בן ציון
ברס (לחמן) טובה   פלוטניק יצחק   שורץ שמעון
גרינבלט אריה   צלליכין (ויגודסקי) שושנה   שמוטקין בנימין
וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   קזושנר (אופנגל) רבקה