איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי (נוראמיד) תקווה סוהיל   אברמוב רחל   מזרחי אורלי
אברמוב אברהם   אברמוב שלום   מזרחי יוסף בושרי
אברמוב (ישי) לאה רחל   אזולאי (אברמוב) מלכה   מזרחי רחל
אברמוב מיכאל   בן אליעזר יצחק