איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן מאיר   כץ יוסף   רבינוביץ אלכסנדר
ברס פרנסי   ספקטור (וולף) שרה   רובוצ'ק שמעון
הראל (הניגסבר) חיים   פטריאס מקס   שוורץ יוסף
זיידמן רפאל   קאהן (איצקוביץ) ורדה   שמרת (שטיאסני) צבי טומי
יעקובוביץ דב   קאופטייל מיקי מנחם