איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהובה   יעקובוביץ אסתר   יפידוב (אברמוב) דינה
אביוב נפתלי   יעקובוביץ זבולון   יצחקי ישראל
אביוב עשהאל   יעקובי (בן יהודה) אסתר   יששכרוב שמואל
אברמוב עמנואל   יעקובי בן ציון   מזרחי (יששכרוב) שרה
אברמוב (יעקובוביץ) פורים פנינה   יעקובי חוה   פולק (רוחה) מרים
אנוקוב דוד   יעקובי יחזקאל   רביוב (שמואלי) יפה
דן גבריאל   יעקובי מתתיהו   רוחה יהונתן
וייל (רוחה) מזל   יעקובי שלמה