איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   זיידמן (ביילה, קלס) נחמה   קלימקר (רוזן) פנינה
בכר (מילר) מרים   מילר (הירש) בתיה   קרנץ (מילר) בלומה
ברדן שרה   מילר נחום   קרנר איזיק יצחק
גניס (געניס) פנחס יוסף   מירנסקי (ברוש) צפורה   שיף (קרנר) גיטל
וינר (מילר) אסתר העטיל   פופקו (פליגלמן) דבורה