איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן לאה   גוטמן (לאופר) ציונה   וולקוביץ (זליגמן) בתיה
אברמוביץ צבי   גולדמן יהודה   וינצויג (הלל) חיה בלומה
אוזי (גנץ) אריה   גולדנברג זקה   וכסלר אפרים יוסף
אופק (כץ) דבורה   גינזברג (וולוך) רחל   וכסלר חנוך העניק
אייכהולץ (קרויטורו) ליזה   גלנץ שאול   וכסלר ליפשה
אלרן (ממושי, ליזרוביץ) אברהם   גפני (וישינקר) הרצל   וכסלר מרדכי
אנגלנדר יעקב   דרוקמן קרל   ולד (ברנשטיין) ניצה
אנגלר שמואל   הלל יצחק   זילברמן (חסקל) אסתר שושנה
אריאלי מאיר   המאירי (קרויטורו) בומה אברהם   חזן חיים
ארליך אהרן   המאירי (קרויטורו) דניאל   טרכטנברג סבינה
אתיאל מרים   המאירי (קרויטורו) ליאון   יוסף חיים
בירמן שרגא פיבל   המאירי (אברמוביץ) שרה   יזרעאל אסתר
בן דוד יצחק   המר זאב   ימשון (סגל) חוה
בן דור (איצקוביץ) אלה   הרניק מריוס   יעקבזון מרים
בר לב צבי   הרסון עמי   ישראל (ישראלוביץ) סאלי
ברד אברהם   הרץ (וייס) זהבה   ליבה ברוך
ברד (אברמוביץ) פייגה צפורה   הררי שלום   לפידות (פרישטק) ביאטריס קוקה
ברואר יוסף   וולוך (שפינר) יוכבד   מילר (סבו) רבקה
ברנוי (בלומנפלד) זאק   וולטר מרדכי   מירצקי פרי
ברקוביץ בארי (שפינר) פאולה   וולקוביץ איצו יצחק   נוימן פיליפ